dr inż. Mariusz Sojak

Działalność naukowa i organizacyjna